Každý cestovateľ potrebuje na strechu auta umiestniť ďalšie vybavenie. Na tento účel slúžia expedičné hliníkové strešné záhradky a priečniky.