Prídavné nádrže a zväčšené nádrže pre väčší dojazd. - MODEL TOYOTA - Land Cruiser HZJ78 - Troop Carrier

Prídavná nádrž predlžuje dojazd vášho expedičného vozidla. Nádrže sú k dispozícii v dvoch verziách, buď ako prídavná nádrž k pôvodnej nádrži, alebo ako náhrada pôvodnej palivovej nádrže s vyšším objemom, takzvaná Long Range.