Ochrana podvozku pre automobily - MODEL TOYOTA - Land Cruiser HZJ78 - Troop Carrier

Ako chrániť citlivé časti spodnej časti vozidla? Nainštalujte kryty podvozku.

Kryty chránia citlivé časti, ako sú prevodovka a diferenciály, pred poškodením.