Ochrana podvozku pre automobily - MODEL ISUZU - Dmax 2014-2017

Ako chrániť citlivé časti spodnej časti vozidla? Nainštalujte kryty podvozku.

Kryty chránia citlivé časti, ako sú prevodovka a diferenciály, pred poškodením.