Blog o cestování, kempování a střešních stanech.


Aleš je majitel reklamní agentury XART a vášnivý digitální nomád. Každoročně několikrát, obvykle mimo sezónu, sbalí svou ženu, tři děti a střešní stan James Baroud a na 2 až 3 týdny vyrazí pracovat do zahraničí. Do Řecka, Chorvatska, Itálie, Španělska nebo třeba Holandska – podle toho, co je zrovna láká. On i celá jeho rodina si tento svobodný a nezávislý způsob cestování zamilovali a jinou „pracovní dovolenou“ už si ani neumí představit.


ČO JE BED-IN  brzdy (inicializácia)?


Pre optimálne využitie brzdového systému musia byť brzdové doštičky a brzdové kotúče navzájom kompatibilné. Táto kompatibilita medzi brzdovými doštičkami a brzdovým kotúčom sa určuje postupom "bed-in". Ten sa dosiahne kombináciou trecej rýchlosti, teploty, tlaku v brzdovom systéme a zotrvačnosti. Chemické vlastnosti materiálov brzdových doštičiek a rotorov majú tiež vplyv na zábeh. Vždy sa odporúča, aby sa v danej aplikácii používali len kompatibilné obloženia a rotory.

VÝHODY ZÁBEHU:
1. Postupne tepelne zaťažuje kotúč a eliminuje tepelný šok v kotúči.

2. Spáli prchavé látky a vlhkosť zo živice, ktorá je v blízkosti povrchu brzdového obloženia. Tým sa eliminuje "zelené blednutie".

3. Vytvára na povrchu brzdového kotúča vrstvu prenosového filmu s hrúbkou približne niekoľko mikrónov. Strihanie filmu počas trenia je účinným zdrojom trecej sily. V opačnom prípade by pri použití čerstvo zbrúseného rotora bez prenosovej vrstvy hlavnú treciu silu vytvárali rezné, orbové alebo drážkové asperzity na povrchu rotora. To vedie k nerovnomernej účinnosti brzdenia.

4. Spárujte oba povrchy tak, aby sa geometricky takmer dokonale zhodovali, takže styčná plocha je vysoká, čím sa zvyšuje trecia sila.

5. Výkonnosť systému čerstvý rotor/čerstvé brzdové doštičky by bola nekonzistentná. Je to spôsobené neustále sa meniacou štruktúrou a vlastnosťami oboch spolupôsobiacich materiálov.  Správne spojenie doštičiek a rotora vytvorí stabilný prenosový film.

6. Ak sa nepoužije postup "bedding in", stabilný prenosový film sa nemusí vytvoriť po dlhú dobu. Inými slovami, povrch rotora by musel neustále regenerovať film, ktorý nie je dlhodobo úplne stabilný. Tento efekt by znížil výkon a zvýšil opotrebovanie.


Aleš Janoušek je digitální nomád jak se dnes označuje člověk, který není s prací vázaný na jedno místo. Pracuje všude, kde se může připojit k internetu. V tomto článku popisuje svoje zkušenosti s vějířovou 270°markýzou na auto Falcon od James Baroud.