Aký výkon potrebujem od nezávislého teplovzdušného kúrenia?

Najprv trochu teórie na výpočet správneho výkonu nainštalovaného „buffera“, ale nebojte sa naozaj trochu a ako sa hovorí „Trochu teórie nikoho nezabije“.

Čo sa stane s dodaným teplom, keď začneme vykurovať? Áno, teplo uniká cez materiál podlahy stien a stropu a množstvo unikajúceho tepla závisí od dvoch vecí:

Je to teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom - tiež teplotný spád. Ten sa označuje t1-t2, kde t1 je teplota vo vnútri vykurovaného priestoru a t2 je vonkajšia teplota. Logicky, ak máte vonkajšiu teplotu -10 °C a vnútornú teplotu -9 °C, tepelný tok bude mať malú dynamiku a keď sa teploty vyrovnajú, tepelný tok sa zastaví. zjednodušene si to môžeme predstaviť na rýchlosti prúdenia vody z jedného miesta na druhé miesto s rôznymi spády.
Súčiniteľ prestupu tepla, ktorý určuje, aký materiál alebo zmes materiálov sa použije ako izolant. To znamená, koľko wattov prejde cez túto konštrukciu na meter štvorcový pri rozdiele teplôt 1°.
Budeme uvažovať o štandardnej inštalácii, kde vzduch vo vnútri cirkuluje, ohrievač nenasáva neustále nový vzduch z vonku. Vzduch sa postupne ohrieva a budeme meniť hodnotu rozdielu teplôt vnútri a vonku. Na začiatku vykurovania priestoru budú straty rovné 0 a všetko teplo sa použije na ohrev vzduchu. Tento pomer sa postupne mení. Preto nevypočítavame celkovú energiu potrebnú na ohrev vzduchu.

Aby sme mohli udržiavať teplotu v interiéri na zvolenej úrovni, musíme neustále dodávať túto celkovú energiu, ktorá sa stráca tepelnými stratami.

Najprv vypočítame t1-t2, kde t1 je požadovaná teplota vo vnútri na spanie, napríklad 10 °C, a t2 je najnižšia vypočítaná teplota vonku, v našich podmienkach najčastejšie volíme -12 °C alebo -15 °C podľa toho, kde sa pohybujeme. Samozrejme, pri zimných cestách na sever si pridajte vlastnú hodnotu. Výpočet t1-t2= 10-(-12)=10+12=22°C.

S je plocha stien kabíny vrátane podlahy a stropu. pre jednoduchosť budeme počítať s blokom 1,6 m * 1,7 m * 2,5 m - pomerne bežná dodávka:

podlaha + strop 2 * 1,7 * 2,5 = 8,5 m2

bočné steny 2 * 1,6 * 2,5 = 8 m2

zadná + predná stena 2 * 1,6 * 1,7 = 5,44 m2 

Spolu 21,94 m2.

Nižšie je uvedený približný súčiniteľ prechodu tepla. Presný by ste zistili napríklad od dodávateľa izolačného materiálu. 

Kovová stena - 8

Polymérové obloženie - 6

Kov + tepelná izolácia 10 mm - 4

Kov + tepelná izolácia 30 mm - 1,5

Kov, tepelná izolácia 50 mm - 0,7

Pre dodávku z plechu bez obloženia a izolácie:

P1 = U * S * (t1-t2) = 8 * 21,94 * 22 = 4861 W

V prípade dodávky s čalúnením je však situácia úplne iná:

P1 = U * S * (t1-t2 = 4 * 21,94 * 22 = 1930 W

Ak kempujete pri teplotách až do nuly, potrebný výkon je 878 W.

Podľa našich skúseností je 2 kW ohrievač úplne postačujúci pre vozidlá veľkosti Multivan, Transit, Traffic.

Na zlepšenie tepelného komfortu môžete použiť súpravu na izoláciu okien.

Ohrievač s výkonom 4 kW zvládne minimálny výkon len o niečo vyšší ako 2 kW, ale potom nie je potrebný čas chodu na maximálny výkon na vyhorenie usadenín zo spaľovacej komory.