Nejprve trochu teorie k výpočtu správného výkonu instalovéného "bufíku", ale nebojte opravdu trochu a jak se říká: "Trocha teorie nikoho nezabije.".

Co se stane s dodaným teplem když začneme vytápět? Ano, teplo uniká přes materiál podlahy stěn a stropu amonžství unikajícího tepla závisí na dvou věcech:

  1. Je to rozdíl teplot mez vniřním a vnějším prostorem - také teplotní gradient.Značeno t1-t2, kde t1 je teplota uvnitř vytápěného prostoru a t2 je venkovní teplota. Logicky pokud budete mít Venkovní teplotu -10°C a vniřní - 9°C tok tepla bude mít malou dynamiku a když seteploty vyrovnají tok tepla se zastaví.Můžeme si to zjednodušeně představit na rychlosti proudění vody z jednoho místa do druhého místa s různým převýšením.
  2. Součnitel prostupu tepla, který určuje jaký je použitý materiál nebo skladba materiálů izolant. Tedy kolik Wattů přes tuto konstrukci projde jedním metrem čtverečným při rozdílu teplot 1°.

Budeme uvažovat standartní montáž, kdy vzduch ivnitř cirkuluje, topení nenasává stále nový z venkovního prostředí. vzduch se postupně ohřívá a bude se nám měnit hodnota rozdílu teplot uvnitř a venku. Na začátku topení budou ztráty 0 a veškeré teplo se využije na ohřev vzduchu. Tento poměr se postupně mění. Proto nepočítáme celkovou nergii potřebnou k ohřátí vzduchu.

Abychom tedy zvládli udžovat teplotu vevnitř na zvolené úrovni musíme konstantně dodávat právě tuto celkovou energii, která odchází tepelnými ztrátami.

Výpočet je P1 = U * S * (t1-t2)

Nejprve vypočítáme t1-t2, kde t1 je požadovaná teplta uvnitř na spaní třeba 10°C a t2 nejnižní výpočtová teplota venku nejčastěji v našich podmínkách volíme -12°C nebo -15°C podle místa kde se pohybujeme. Samozřejmě pro zimní cesty na sever dosaďte vlastní hodnotu. Výpočet t1-t2= 10-(-12)=16+12=22°C.

S je plocha stěn kabiny včetně podlahy a stropu. pro zjednodušení budeme počítat kvádr 1,6 m * 1,7 m * 2,5 m - celkem běžná dodávka:

podlaha + strop 2 * 1,7 * 2,5 = 8,5 m2

boční stěny 2 * 1,6 * 2,5 = 8 m2

zadní + přední stěna 2 * 1,6 * 1,7 = 5,44 m2 

Celkem 21,94 m2.

Dále uvádíme přibližný součinitel prostupu tepla. Přesný byste zjistili například od dodavatele izolačního materiálu. 

Stěna z kovu - 8

Obložení z polymerních materiálů - 6

Kov + tepelná izolace 10 mm - 4

Kov + tepelná izolace 30 mm - 1,5

Kov, tepelná izolace 50 mm - 0,7

Pro plechovou dodávku bez čalounění a zateplení:

P1 = U * S * (t1-t2) = 8 * 21,94 * 22 = 4861 W

Pro dodávku s čalouněním je situace ale úplně odlišná:

P1 = U * S * (t1-t2) = 4 * 21,94 * 22 = 1930 W

Pokud kempujete v teplotách maximálně k nule, vychází potřebný výkon 878 W.

Z našich zkušeností vyplývá, že topení 2 kW je naprosto dostačující pro auta velikosti Multivan, Transit, Traffic.

Pro vylepšení tepelného komfortu můžete použít zaké izolační kit oken.

Topení 4 kW zvládá sice minimální výkon jen o málo vyšší než 2 kW, ale nedochází potom k potřebné době běhu na maximální výkon pro vyálení usazenin ze spalovací komory. Také dochází k častějšímu vypínání a startům a tím je více namáhána baterie.